NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pages >
12
Callispa dimidiata
Callispa dimidiata
N Vietnam
$ 10.00
Clytrini sp. 1
Clytrini sp. 1
Sumba I.
$ 10.00
Epistictina peuplexa
Epistictina peuplexa
Laos
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 50
Chrysomelidae sp. 50
Sumatra
22 mm
$ 30.00
Chrysomelidae sp. 51
Chrysomelidae sp. 51
SW Kalimantan
$ 15.00
Chrysomelidae sp. 52
Chrysomelidae sp. 52
N Laos
$ 15.00
Chrysomelidae sp. 52 (A-)
Chrysomelidae sp. 52 (A-)
N Laos
$ 12.00
Chrysomelidae sp. 53
Chrysomelidae sp. 53
N Laos
$ 20.00
Chrysomelidae sp. 54
Chrysomelidae sp. 54
N Laos
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 55
Chrysomelidae sp. 55
Sulawesi
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 56
Chrysomelidae sp. 56
Indonesia: Sumatra
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 57
Chrysomelidae sp. 57
Sumatra
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 60
Chrysomelidae sp. 60
NW Myanmar: Chin Hills
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 60A
Chrysomelidae sp. 60A
S Laos: Attapeu prov.
$ 20.00
Chrysomelidae sp. 61
Chrysomelidae sp. 61
NE Laos
$ 9.00
Chrysomelidae sp. 61 (A2)
Chrysomelidae sp. 61 (A2)
NE Laos
$ 6.00
Chrysomelidae sp. 61A (A2)
Chrysomelidae sp. 61A (A2)
NC Laos
$ 10.00
Chrysomelidae sp. 63
Chrysomelidae sp. 63
NE Laos
$ 15.00
Chrysomelidae sp. 64
Chrysomelidae sp. 64
SW Kalimantan
$ 20.00
Chrysomelidae sp. 65
Chrysomelidae sp. 65
NC Laos
$ 15.00
Pages >
12