NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Agatasa calydonia ssp. munda (A-)
Agatasa calydonia ssp. munda (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 15.00
Agatasa calydonia ssp. munda (A2)
Agatasa calydonia ssp. munda (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 20.00
Agatasa calydonia ssp. munda (A2)
Agatasa calydonia ssp. munda (A2)
Siberut I.
$ 10.00
Agatasa calydonia ssp. munda (AA-)
Agatasa calydonia ssp. munda (AA-)
Siberut I.
$ 20.00
Algia felderi (A2)
Algia felderi (A2)
West Papua
$ 3.00
Algia satyrina similliana (A2)
Algia satyrina similliana (A2)
Peleng I.
$ 3.50
Amnosia decora decora (A-)
Amnosia decora decora (A-)
Java
$ 25.00
Amnosia decora decora (A2)
Amnosia decora decora (A2)
Java
$ 12.50
Amnosia decora eudamia (A-)
Amnosia decora eudamia (A-)
Sumatra
$ 10.00
Amnosia decora eudamia (A2)
Amnosia decora eudamia (A2)
Sumatra
$ 8.50
Apaturina erminea xanthocera (A-)
Apaturina erminea xanthocera (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 30.00
Apaturina erminea xanthocera (B)
Apaturina erminea xanthocera (B)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 5.00
Ariadne ariadne
Ariadne ariadne
Indonesia: W Sumatra
$ 1.00
Ariadne ariadne (2 pcs A-)
Ariadne ariadne (2 pcs A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 1.50
Ariadne merione tapestrina Moore, 1884 (A-)
Ariadne merione tapestrina Moore, 1884 (A-)
NE Laos
$ 2.00
Ariadne merione tapestrina Moore, 1884 (A2)
Ariadne merione tapestrina Moore, 1884 (A2)
NE Laos
$ 1.00
Athyma asura idita
Athyma asura idita
Indonesia: W Sumatra
$ 5.00
Athyma asura idita
Athyma asura idita
Java
$ 5.50
Athyma asura idita (A-)
Athyma asura idita (A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 3.50
Athyma asura idita (A-)
Athyma asura idita (A-)
Java
$ 4.00