NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pages >
1234567
Fanius saifuliana
Fanius saifuliana
Indonesia: Siberut I.
$ 40.00
Amathuxidia plateni suprema (A2)
Amathuxidia plateni suprema (A2)
Taliabu I.
$ 35.00
Amathuxidia plateni suprema (A2)
Amathuxidia plateni suprema (A2)
Taliabu I.
$ 35.00
Zeuxidia luxerii (AA-)
Zeuxidia luxerii (AA-)
Bali I.
$ 28.00
Amathuxidia amythaon ssp. jokoi (A-)
Amathuxidia amythaon ssp. jokoi (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 20.00
Thaumantis noureddin sigirya (A-)
Thaumantis noureddin sigirya (A-)
Sumatra
$ 20.00
Fanius saifuliana (A2)
Fanius saifuliana (A2)
Siberut I.
$ 20.00
Amathusia binghami (A-)
Amathusia binghami (A-)
Sumatra
$ 20.00
Zeuxidia luxerii (A-)
Zeuxidia luxerii (A-)
Bali I.
$ 18.00
Taenaris dimona kapaura
Taenaris dimona kapaura
West Papua: Fak Fak
$ 15.00
Taenaris artemis zenada
Taenaris artemis zenada
West Papua: Fak Fak
$ 15.00
Taenaris bioculatus bioculatus
Taenaris bioculatus bioculatus
West Papua: Fak Fak Reg.
$ 14.00
Taenaris dimona zaitha (A-)
Taenaris dimona zaitha (A-)
Indonesia: West Papua: Timika
$ 12.50
Discophora celinde ssp. (A2)
Discophora celinde ssp. (A2)
Flores I.
$ 12.50
Discophora sondaica ssp. symphronia
Discophora sondaica ssp. symphronia
Indonesia: W Sumatra
$ 12.00
Thaumantis noureddin sigirya (A2)
Thaumantis noureddin sigirya (A2)
Sumatra
$ 12.00
Amathuxidia amythaon ssp. jokoi (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 10.00
Amathusia sp. 1 (A-)
Amathusia sp. 1 (A-)
Siberut I.
$ 10.00
Taenaris bioculatus bioculatus
Taenaris bioculatus bioculatus
West Papua: Fak Fak Reg.
$ 10.00
Amathuxidia plateni plateni (A2B)
Amathuxidia plateni plateni (A2B)
Sulawesi
$ 10.00
Pages >
1234567