NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Megachile sp. 2 (SPREAD) (A-)
Indonesia: Buru I.
$ 2.00
Megachile sp. 3 (SPREAD)
Megachile sp. 3 (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 3.00
Megachile sp. 4
Megachile sp. 4
Solomons: Guadalcanal I.
$ 3.00
Megachilidae sp. 1
Megachilidae sp. 1
West Papua: Arfak Mts.
$ 15.00
Megachilidae sp. 1 (A2)
Megachilidae sp. 1 (A2)
West Papua: Arfak Mts.
$ 7.50
Megalara garuda
Megalara garuda
Sulawesi
WS 40mm
$ 20.00
Megalara garuda
Megalara garuda
Sulawesi
L
$ 30.00
Megalara garuda
Megalara garuda
Sulawesi
M
$ 20.00
Megalara garuda
Megalara garuda
Sulawesi
S
$ 10.00
Megalara garuda (A-)
Megalara garuda (A-)
Sulawesi
WS 40mm
$ 15.00
Megascolia procer sarawakensis
Megascolia procer sarawakensis
Kalimantan
$ 10.00
Megascolia procer sarawakensis (5 pcs)
Megascolia procer sarawakensis (5 pcs)
Kalimantan
$ 14.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
+65
$ 6.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
+85
$ 10.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: W Sumatra
+55
$ 2.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: W Sumatra
+60
$ 3.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: W Sumatra
+65
$ 4.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: W Sumatra
+70
$ 5.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD)
Indonesia: W Sumatra
+75
$ 6.00
Megascolia sp. 1 (Megascolia procer ssp.) (SPREAD) (A-)
Indonesia: West Sumatra
+65
$ 3.00