NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Odontolabis kazuhisai
Odontolabis kazuhisai
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Odontolabis lacordairei
Odontolabis lacordairei
Indonesia: Sumatra
+60
$ 4.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
NE Laos
+35
$ 8.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
NE Laos
+40
$ 15.00
Odontolabis sommeri ssp. sommeri (amphiodonte)
Odontolabis sommeri ssp. sommeri (amphiodonte)
Indonesia: Sumatra
+25
$ 1.00
Odontolabis sommeri ssp. sommeri (amphiodonte)
Odontolabis sommeri ssp. sommeri (amphiodonte)
Indonesia: Sumatra
+30
$ 1.50
Odontolabis sommeri ssp. sommeri (amphiodonte)
Indonesia: Sumatra
$ 1.00
Odontolabis stevensi duivenbodei
Odontolabis stevensi duivenbodei
Indonesia: Sangir I.
+55
$ 8.00
Odontolabis taronii
Indonesia: Sulawesi
+25
$ 2.00
Odontolabis taronii
Indonesia: Sulawesi
+30
$ 3.00
Odontolabis taronii
Indonesia: Sulawesi
+35
$ 5.00
Prismognathus siniaevi
Prismognathus siniaevi
+20
$ 10.00
Prismognathus siniaevi
N Vietnam: Sapa
$ 2.00
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
NE Laos
+50
$ 3.00
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
NE Laos
+45
$ 2.00
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
NE Laos
+40
$ 1.50
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus
NE Laos
+35
$ 1.00
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus (2 pcs)
Prosopocoilus astacoides ssp. castaneus (2 pcs)
NE Laos
+30
$ 1.00
Prosopocoilus bison bison
Indonesia: Ambon I.
+65
$ 14.00
Prosopocoilus bison bison
Indonesia: Ambon I.
+60
$ 10.00