NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Libellulidae sp. 1 (SPREAD)
Libellulidae sp. 1 (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Ephaea aspasia (SPREAD)
Ephaea aspasia (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Ephaea variegata (SPREAD) (2 pcs)
Ephaea variegata (SPREAD) (2 pcs)
Indonesia: Java
$ 3.00
Neurobasis chinensis florida (SPREAD)
Neurobasis chinensis florida (SPREAD)
Indonesia: Java
$ 3.00
Neurobasis chinensis ssp. chinensis (SPREAD)
Neurobasis chinensis ssp. chinensis (SPREAD)
Indonesia - West Sumatra
$ 2.50
Neurobasis chinensis ssp. chinensis (SPREAD)
Neurobasis chinensis ssp. chinensis (SPREAD)
Indonesia - West Sumatra
$ 2.00
Neurothemis decora (SPREAD)
Neurothemis decora (SPREAD)
Indonesia: West Papua
$ 3.00
Neurothemis fluctuans ? (SPREAD)
Neurothemis fluctuans ? (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Neurothemis fluctuans ? (SPREAD) (10 pcs)
Neurothemis fluctuans ? (SPREAD) (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 14.00
Neurothemis sp. 2 (SPREAD)
Neurothemis sp. 2 (SPREAD)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 3.00
Neurothemis sp. 3 (SPREAD)
Neurothemis sp. 3 (SPREAD)
Solomons : Guadalcanal I.
$ 3.00
Neurothemis sp. 4 (SPREAD)
Neurothemis sp. 4 (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Neurothemis sp. 5 (SPREAD)
Neurothemis sp. 5 (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Neurothemis stigmatizans (SPREAD)
Neurothemis stigmatizans (SPREAD)
Indonesia: West Papua
$ 3.00
Odonata sp. 6 Libellulidae (SPREAD)
Odonata sp. 6 Libellulidae (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 2.00
Odonata sp. 7 Coenagrionidae (SPREAD)
Odonata sp. 7 Coenagrionidae (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Odonata sp. 7 Coenagrionidae (SPREAD) (A-)
Indonesia: Buru I.
$ 2.50
Odonata sp. 9 Euphaea sp. (SPREAD)
Odonata sp. 9 Euphaea sp. (SPREAD)
Indonesia: Kalimantan
$ 3.00
Brachythemis contaminata? (SPREAD)
Brachythemis contaminata? (SPREAD)
Indonesia: Java
$ 2.00
Rhinocypha angusta ? (SPREAD)
Rhinocypha angusta ? (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.50