NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Scientific lot no. 18 Phasmidae (4 pcs)
Scientific lot no. 18 Phasmidae (4 pcs)
Solomons: Malaita I.
$ 20.00
Lonchodes modestus
Lonchodes modestus
SW Kalimantan
175 - 185 mm
$ 20.00
Scientific lot no. 10 Phasmatodea (4 pcs)
Scientific lot no. 10 Phasmatodea (4 pcs)
SW Kalimantan
$ 20.00
Haaniella grayii
Haaniella grayii
SW Kalimantan
+150 mm
$ 18.00
Phasmidae sp. 73 (Neopromachus sp.)
Phasmidae sp. 73 (Neopromachus sp.)
Indonesia: SE Papua
110mm
$ 18.00
Megacrania brocki
Megacrania brocki
Indonesia: Buru I.
$ 18.00
Scientific lot no. 8 Phasmatodea (4 pcs)
Scientific lot no. 8 Phasmatodea (4 pcs)
SW Kalimantan
$ 18.00
Scientific lot no. 25 Phasmidae (4 pcs)
Scientific lot no. 25 Phasmidae (4 pcs)
Buru I.
40-48mm
$ 16.00
Marmessoidea vinosa (A-)
Marmessoidea vinosa (A-)
SE Kalimantan
WS 124 mm
$ 16.00
Scientific lot no. 6 Phasmidae (4 pcs A, A-, A2)
Scientific lot no. 6 Phasmidae (4 pcs A, A-, A2)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 16.00
Scientific lot no. 22 Phasmidae (4 pcs - 2 pcs A-)
Scientific lot no. 22 Phasmidae (4 pcs - 2 pcs A-)
Siberut, Seram, Buru Is.
$ 16.00
Scientific lot no. 11 Phasmidae (4 pcs)
Scientific lot no. 11 Phasmidae (4 pcs)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 16.00
Diesbachia tamyris
Diesbachia tamyris
Indonesia: West Sumatra
$ 15.00
Heteropteryx sp. 1
Heteropteryx sp. 1
Indonesia: West Sumatra
155 mm
$ 15.00
Anchiale maculata
Anchiale maculata
Indonesia: Obi I.
$ 15.00
Extatosoma popa
Extatosoma popa
Aru Is.: Wokam I.
WS 133 mm
$ 15.00
Haaniella grayii
Haaniella grayii
SW Kalimantan
145 mm
$ 15.00
Erinaceophasma vepres
Erinaceophasma vepres
West Papua: Timika
85mm
$ 15.00
Phasmidae sp. 72 (Dimorphodes sp.)
Phasmidae sp. 72 (Dimorphodes sp.)
West Papua: Timika
97mm
$ 15.00
Phasmotaenia spinosa (A-/A2)
Phasmotaenia spinosa (A-/A2)
Solomons: Malaita I.
$ 15.00