NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Megacrania phelaus (A2)
Megacrania phelaus (A2)
Solomons: Malaita I.
$ 8.00
Orthonecroscia sp. 1
Orthonecroscia sp. 1
SE Kalimantan
$ 8.00
Phasmidae sp. 43 (Dimorphodes sp.)
Phasmidae sp. 43 (Dimorphodes sp.)
Aru Is.: Wokam I.
$ 8.00
Phasmidae sp. 62A (Chondrosthetus sp.) (A-)
Phasmidae sp. 62A (Chondrosthetus sp.) (A-)
Solomons: Malaita I.
$ 8.00
Calvisia conicipennis (A-/A2)
Calvisia conicipennis (A-/A2)
West Sumatra
$ 8.00
Phasmidae sp. 68
Phasmidae sp. 68
NE Laos
$ 8.00
Periphetes forcipatus
Periphetes forcipatus
Indonesia: Sulawesi
$ 8.00
Periphetes forcipatus (A-)
Periphetes forcipatus (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 8.00
Orxines xiphias
Orxines xiphias
Indonesia: Buru I.
$ 8.00
Phasmidae sp. 6
Phasmidae sp. 6
Indonesia: Aru Is.: Wokam I.
$ 8.00
Neopromachus wallacei
Neopromachus wallacei
Indonesia: Aru Is.: Wokam I.
$ 8.00
Phasmidae sp. 81 (AA-)
Phasmidae sp. 81 (AA-)
Kalimantan
$ 8.00
Phasmidae sp. 79
Phasmidae sp. 79
Peleng I.
$ 8.00
Haaniella echinata
Haaniella echinata
SW Kalimantan
L
$ 8.00
Phasmotaenia australe (A/A-)
Phasmotaenia australe (A/A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 8.50
Phasmidae sp. 55 (Neopromachus sp.)
Phasmidae sp. 55 (Neopromachus sp.)
Indonesia: West Papua
$ 9.00
Periphetes forcipatus
Periphetes forcipatus
Indonesia: Sulawesi
$ 9.00
Marmessoidea vinosa
Marmessoidea vinosa
SE Kalimantan
$ 9.00
Phasmidae sp. 69 (Dimorphodes sp.)
Phasmidae sp. 69 (Dimorphodes sp.)
West Papua: Timika
$ 9.00
Anchiale maculata
Anchiale maculata
Kei Is.
$ 9.00