NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Scientific lot no. 7 Phasmatodea (2 pcs A2)
Scientific lot no. 7 Phasmatodea (2 pcs A2)
West Papua: Timika
$ 10.00
Scientific lot no. 26 Phasmidae (2 pcs A2)
Scientific lot no. 26 Phasmidae (2 pcs A2)
West Java
WS 55-60mm
$ 10.00
Phasmidae sp. 55 (Neopromachus sp.)
Phasmidae sp. 55 (Neopromachus sp.)
Indonesia: West Papua
$ 9.00
Periphetes forcipatus
Periphetes forcipatus
Indonesia: Sulawesi
$ 9.00
Marmessoidea vinosa
Marmessoidea vinosa
SE Kalimantan
$ 9.00
Phasmidae sp. 69 (Dimorphodes sp.)
Phasmidae sp. 69 (Dimorphodes sp.)
West Papua: Timika
$ 9.00
Anchiale maculata
Anchiale maculata
Kei Is.
$ 9.00
Phasmidae sp. 62A (Chondrosthetus sp.) (A/A-)
Phasmidae sp. 62A (Chondrosthetus sp.) (A/A-)
Solomons: Malaita I.
$ 9.00
Anchiale marmorata (spread)
Anchiale marmorata (spread)
West Papua
$ 9.00
Phasmidae sp. 81
Phasmidae sp. 81
Kalimantan
$ 9.00
Anchiale maculata
Anchiale maculata
Halmahera I.
$ 9.00
Phasmotaenia australe (A/A-)
Phasmotaenia australe (A/A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 8.50
Phasmidae sp. 41 (A-)
Phasmidae sp. 41 (A-)
Buru I.
$ 8.00
Phasmidae sp. 49 (Anchiale buruense - nymph)
Phasmidae sp. 49 (Anchiale buruense - nymph)
Indonesia: Buru I.
130 - 150 mm
$ 8.00
Diardia diardi
Diardia diardi
SW Kalimantan
$ 8.00
Phasmidae sp. 44 (Dimorphodes sp.)
Phasmidae sp. 44 (Dimorphodes sp.)
Aru Is.: Wokam I.
$ 8.00
Phasmidae sp. 68A (Erinaceophasma vepres - nymph)
Phasmidae sp. 68A (Erinaceophasma vepres - nymph)
West Papua
$ 8.00
Phasmidae sp. 64A
Phasmidae sp. 64A
Solomons: Malaita I.
$ 8.00
Paradiacantha acanthocephala
Paradiacantha acanthocephala
SW Kalimantan
$ 8.00
Orxines xiphias (A-)
Orxines xiphias (A-)
Buru I.
$ 8.00