NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Apriona germari
Apriona germari
NE Laos
+45
$ 3.00
Apriona germari
Apriona germari
NE Laos
+50
$ 4.50
Apriona germari (5 pcs)
Apriona germari (5 pcs)
N Vietnam
M
$ 5.50
Apriona germari (5 pcs)
Apriona germari (5 pcs)
N Vietnam
L
$ 9.00
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016
NE Laos
$ 12.00
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (5 pcs A-/A2)
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (5 pcs A-/A2)
NE Laos
$ 20.00
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (5 pcs)
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (5 pcs)
NE Laos
$ 30.00
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (A-)
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (A-)
Laos
$ 9.00
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (A2)
Arachnogyaritus celestini Gouverneur et Vitali, 2016 (A2)
NE Laos
$ 5.00
Arctolamia fruhstorferi Aurivillius, 1902
Arctolamia fruhstorferi Aurivillius, 1902
NE Laos
$ 12.00
Aristobia approximator
Aristobia approximator
NE Laos
$ 2.50
Aristobia hispida
Aristobia hispida
N Vietnam
$ 2.50
Aristobia horridula
Aristobia horridula
NE Laos
$ 2.00
Asaperda maculosa (A-)
Asaperda maculosa (A-)
Laos
$ 6.00
Astathes dimidiata
Astathes dimidiata
Sumatra
$ 1.50
Astathes dimidiata (10 pcs)
Astathes dimidiata (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 10.00
Astathes dimidiata (40 pcs)
Astathes dimidiata (40 pcs)
West Sumatra
$ 20.00
Astathes nitens
Astathes nitens
West Sumatra
$ 2.50
Astathes violaceipennis
Astathes violaceipennis
NE Laos
$ 1.50
Astathes violaceipennis (10 pcs)
Astathes violaceipennis (10 pcs)
NE Laos
$ 10.00