NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pseudomeges varioti
Pseudomeges varioti
NE Laos
m 77 f 75 (repaired antenna)
$ 20.00
Pseudomeges varioti
Pseudomeges varioti
NE Laos
m 73 f 64
$ 15.00
Pseudomeges varioti
Pseudomeges varioti
Laos
m 67 f 67
$ 12.00
Pseudomeges varioti
Pseudomeges varioti
Laos
74
$ 10.00
Pseudomeges varioti (A-)
Pseudomeges varioti (A-)
NE Laos
m 79 f 77
$ 15.00
Pseudomeges varioti (A2)
Pseudomeges varioti (A2)
NE Laos
m 76 f 84
$ 12.00
Pseudomeges varioti (female A2)
Pseudomeges varioti (female A2)
NE Laos
m 80 f 78 A2
$ 30.00
Pseudonemophas versteegi
Pseudonemophas versteegi
NE Laos
male +30
$ 10.50
Pseudonemophas versteegi
Pseudonemophas versteegi
NE Laos
m +20
$ 6.50
Pseudonemophas versteegi
Pseudonemophas versteegi
NE Laos
m +25
$ 8.50
Pseudonemophas versteegi
Pseudonemophas versteegi
NE Laos
+30
$ 6.00
Pseudonemophas versteegi
Pseudonemophas versteegi
NE Laos
+25
$ 5.00
Pseudonemophas versteegi (5 pairs)
Pseudonemophas versteegi (5 pairs)
Laos
M, S
$ 25.00
Pseudoterinaea bicoloripes
Pseudoterinaea bicoloripes
Laos
$ 4.00
Pterolophia mimica
Pterolophia mimica
NE Laos
$ 3.50
Pterolophia mimica (5 pcs)
Pterolophia mimica (5 pcs)
NE Laos
$ 14.00
Pterolophia sp. 1
Pterolophia sp. 1
Kalimantan
$ 1.50
Pterolophia sp. 1 (A2)
Pterolophia sp. 1 (A2)
Kalimantan
$ 0.75
Rondibilis indentata
Rondibilis indentata
NE Laos
$ 5.00
Rondibilis indentata (A-)
Rondibilis indentata (A-)
NE Laos
$ 4.00