NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Epicedia maculatrix (A2)
Epicedia maculatrix (A2)
Kalimantan
$ 3.00
Epiglenea comes amoena
Epiglenea comes amoena
NE Laos
$ 15.00
Epiglenea comes amoena (A-)
Epiglenea comes amoena (A-)
NE Laos
$ 12.00
Ereis annulicornis
Ereis annulicornis
S Laos
$ 5.00
Ereis annulicornis (A2)
Ereis annulicornis (A2)
S Laos
$ 3.00
Ereis roseomaculata
Ereis roseomaculata
NE Laos
$ 9.00
Ereis roseomaculata (A-)
Ereis roseomaculata (A-)
NE Laos
$ 8.00
Eudaphisia longicornis
Eudaphisia longicornis
NE Laos
$ 18.00
Eudaphisia longicornis (A2)
Eudaphisia longicornis (A2)
NE Laos
$ 9.00
Eunidia lateralis
Eunidia lateralis
NW Myanmar
$ 6.00
Eunidia lateralis (A-)
Eunidia lateralis (A-)
NW Myanmar
$ 4.50
Eunidia lateralis (A2)
Eunidia lateralis (A2)
NW Myanmar
$ 3.00
Eustathes semiusta
Eustathes semiusta
Seram I.
$ 12.00
Eustathes semiusta (5 pcs)
Eustathes semiusta (5 pcs)
Seram I.
$ 40.00
Eustathes semiusta (A-)
Eustathes semiusta (A-)
Seram I.
$ 9.00
Eustathes semiusta (A2)
Eustathes semiusta (A2)
Seram I.
$ 6.00
Exocentrus creber Holzschuh, 2015
Exocentrus creber Holzschuh, 2015
NE Laos
$ 10.00
Exocentrus creber Holzschuh, 2015 (A-)
Exocentrus creber Holzschuh, 2015 (A-)
NE Laos
$ 7.50
Exocentrus creber Holzschuh, 2015 (A2)
Exocentrus creber Holzschuh, 2015 (A2)
NE Laos
$ 5.00
Exocentrus fastigatus
Exocentrus fastigatus
NE Laos
$ 3.00